Certyfikowani Zarządcy

Na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Przyznawania Certyfikatów, komisja zaopiniowała pozytywnie wnioski o przyznanie Certyfikatu następującym:

I  podmiotom gospodarczym:

  1. Administrator Sp.z  o.o.
  2. CS Sp. z  o.o.
  3. DOM Sp. z  o.o.
  4. Gryfickie TBS Sp. z o.o.
  5. DOM BEST Sp. z o.o.
  6. AGBiL Sp. z o.o.
  7. Perfekt Sp. z o.o.

 

II osobom fizycznym:

  1. Barbara Kaźmierska
  2. Krystyna Lebieda
  3. Zbigniew Tramowski