O stowarzyszeniu

Zachodniopomorski Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości powstało w 1999 r. w Szczecinie. Jest pierwszą w województwie zachodniopomorskim organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza … członków zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, mienia publicznego, komercyjnymi czy spółdzielczymi.

Celem stowarzyszenia jest dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, stwarzanie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej; kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o tym zawodzie; odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii; uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami; ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli zajmujących się zawodowo obsługą nieruchomości.