Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Kodeks etyki zawodowej - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Kodeks etyki zawodowej

KODEKS ETYKI ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

 

 1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania prawa, norm wykonywania zawodu, zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem właściciela, zasad współżycia społecznego.
 2. W dążeniu do profesjonalnego wykonywania powierzonych obowiązków zarządca powinien stale doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe.
 3. Zarządca nie powinien podejmować działań stanowiących nieuczciwą konkurencję i nieuczciwą reklamę a w szczególności:
  1. zabiegać o klienta w sposób, który podważa autorytet innych zarządców,
  2. formułować fałszywych stwierdzeń dotyczących konsumentów,
  3. dokonywać w sposób nierzetelny oceny stosowanej przez konkurentów działalności zawodowej.
 4. Zarządca powinien wykonywać powierzone obowiązki według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie, rzetelnie i z należytą starannością.
 5. Stosunki między zarządcami powinna cechować wzajemna lojalność i współpraca. Wszelkie spory i nieporozumienia pomiędzy zarządcami, wynikające z pobudek zawodowych bądź osobistych powinny być wyjaśniane polubownie, w oparciu o obowiązującą w społeczeństwie formę dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.
 6. Zarządcy powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, o ile nie koliduje to z uzasadnionymi interesami klienta.
 7. Współpraca z każdym właścicielem nieruchomości winna być oparta o umowę cywilno-prawną lub w inny sposób, zgodny z przepisami prawa, uwzględniający zakres obowiązków i uprawnień.
 8. Zarządca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszystko, o czym dowiedział się w sprawach nieruchomości i jej właściciela od momentu zawarcia umowy o zarządzanie. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy również po rozwiązaniu umowy o zarządzanie.
 9. Zarządca powinien aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
 10. Zarządcy nieruchomości nie przestrzegający zasad etyki zawodowej ponoszą odpowiedzialność określoną w statucie i regulaminach Stowarzyszenia.

Kodeks przyjęty uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 05.06.2014 r.